10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nepilnie kvadrātvienādojumi
2. Vjeta teorēma

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojuma koeficientu noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kvadrātvienādojuma koeficientus
2. Kvadrātvienādojuma sakņu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotajam vienādojumam risina diskriminantu
3. Kvadrātvienādojuma veida noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina pilnā, nepilnā un reducētā kvadrātvienādojuma definīcijas
4. Vienādojuma saknes izvēle no dotajiem skaitļiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaitļu ievietošana vienādojumā pārbaudei
5. Kvadrātvienādojums. Grafiskā atrisināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
6. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b<0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vienādojuma diskriminantu un saknes
7. Pilnais kvadrātvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pilnais kvadrātvienādojums, a=2.
8. 9.uzd. Kvadrātvienādojuma atrisināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vienādojuma diskriminantu un saknes
9. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana c=0
10. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana c=0
11. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0
12. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0, sadalīšana reizinātājos
13. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b=0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana b=0
14. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0
15. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos, b=0 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos (b=0)
16. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos
17. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos
18. Vjeta teorēmas zināšanu pārbaude 1. izziņas līmenis zema 2 p.
19. Vjeta teorēmas izmantošana kvadrātvienādojuma sastādīšanā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
20. Kvadrātvienādojums. Daļas saīsināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.
21. Kvadrātvienādojums. Daļas saīsināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.
22. Vienādojums. Starpības kvadrāta formulas lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
23. Kvadrātvienādojums. Teksta uzdevums par taisnstūra laukumu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.
24. Kvadrātvienādojums. Kvadrāta malas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laukums, izteiksmes, kvadrātvienādojums (2019) Citi augsta 8 p. Uzraksta taisnstūra un laukuma izteiksmi, izmantojot zīmējumā dotos lielumus. Uzraksta vienādību un veic pārveidojumus. Atrisina kvadrātvienādojumu. Aprēķina taisnstūra malas garumu
2. Nepilnais kvadrātvienādojums (2018) Citi vidēja 4 p. Monoma reizināšana ar polinomu, līdzīgo locekļu savilkšana, nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana.
3. Reducēts kvadrātvienādojums (2016) Citi vidēja 4 p. Atver iekavas, atrisina reducētu kvadrātvienādojumu
4. Reducēts kvadrātvienādojums (2015) Citi vidēja 4 p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.
5. Vienādojums. Iegūst nepilno kvadrātvienādojumu (2015) Citi augsta 5 p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.
6. Vienādojums. Iegūst nepilno kvadrātvienādojumu (2014) Citi vidēja 4 p. 9. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.
7. Kvadrātvienādojums. Summas kvadrāts (2012) Citi vidēja 5 p. 9. klases eksāmens matemātikā 2012. gadā.
8. Laukums. Perimetrs. Kvadrātvienādojuma sastādīšana (2008) Citi augsta 6 p. 2008.g. eksāmens 9.klasei.
9. Kvadrātvienādojums. Iekavu atvēršana (2005) Citi vidēja 5 p. 2005.g. eksāmens 9.klasei.
10. Nepilnā kvadrātvienādojuma lielākā sakne (2003) Citi zema 1 p. 2003.g. eksāmens 9. klasei. Kvadrātvienādojuma lielākās saknes noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojumi. Vienkāršs tests 00:00:00 vidēja 3 p. (10 min)
2. Kvadrātvienādojumu atrisināšana 00:00:00 vidēja 8 p. (20 min)
3. Kvadrātvienādojuma sakņu pielietošana 00:00:00 vidēja 6 p. (15 min)
4. Kvadrātvinādojumu atrisināšana un pielietošana 00:00:00 vidēja 15 p. (30 min)