Teorija

Uzdevumi

1. Atkārtojums. Veselu skaitļu kvadrāti

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Atkārtojums. Daļas kāpināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Atkārtojums. Kvadrātsakne no vesela skaitļa

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Atkārtojums. Reizinātāja iznešana pirms saknes zīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Kvadrātsaknes no summas vai starpības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Malu nosaukumi taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Hipotenūzas aprēķināšana ar Pitagora teorēmu

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Hipotenūzas aprēķināšana ar Pitagora teorēmu. Sakne

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Hipotenūza ar Pitagora teorēmu. Saknes pārveidojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Hipotenūza vienādsānu taisnlenķa trijstūrī. Saknes pārveidojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Katetes aprēķināšana ar Pitagora teorēmu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Romba malas aprēķināšana ar Pitagora teorēmu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Taisnstūra diagonāle ar Pitagora teorēmu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Taisnleņķa trapeces sānu mala ar Pitagora teorēmu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Vienādsānu trijstūra augstuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Pitagora teorēma. Praktisks uzdevums ar ceļa aprēķināšanu

Grūtības pakāpe: augsta

4
17. Taisnleņķa trijstūra laukuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Pitagora teorēma. Divu riņķa līniju kopīgās hordas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Taisnleņķa trijstūra pazīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Vienādojums ar Pitagora teorēmu. Dota trijstūra 2 malu summa

Grūtības pakāpe: augsta

5
21. Pitagora teorēma. Praktisks uzdevums ar vienādojumu. Baloži

Grūtības pakāpe: augsta

5
22. Pitagora teorēma. Ķīnas uzdevums. Vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Pitagora teorēma (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Hipotenūzas aprēķināšana (2017)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Katetes izteikšana (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Pitagora teorēma (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

Materiāli skolotājiem