"Par taisnleņķa trijstūri sauc trijstūri, kura viens leņķis ir taisns (\(90\) grādu liels).
Taisnā leņķa pretmalu (trijstūra garāko malu) sauc par hipotenūzu,
bet malas, kas veido taisno leņķi, sauc par katetēm."
YCUZD_240318_AB_hipotenūza.svg
ΔABC - taisnleņķa trijstūris
C=90°
Hipotenūza \(AB\) ir taisnā leņķa \(C\) pretmala.
 
Katetes - \(AC\) un \(BC\) - veido taisno leņķi \(C\).
Katetes ir taisnleņķa trijstūra īsākās malas.
\(AC < AB\)
\(BC < AB\)
  
Taisnleņķa trijstūrī šauro leņķu summa ir \(90\) grādi.
A+B=90°
YCUZD_240318_AB_augstums.svg
ΔKLM ir taisnleņķa trijstūris
L=90°
Hipotenūza \(KM\) ir taisnā leņķa \(L\) pretmala.

Katetes \(LK\) un \(LM\) veido taisno leņķi \(L\).
 
K+M=90°