Grūtības pakāpe:
1. Katetes aprēķināšana ar Pitagora teorēmu 1p.
2. Hipotenūza ar Pitagora teorēmu. Saknes pārveidojums 2p.
3. Hipotenūza vienādsānu taisnlenķa trijstūrī. Saknes pārveidojums 1p.
4. Katete ar Pitagora teorēmu tekstā 3p.