Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Pitagora teorēma. Praktisks uzdevums ar vienādojumu. Baloži 5p.
2. Pitagora teorēma. Ķīnas uzdevums. Vienādojums 5p.