Grūtības pakāpe:
00:10:00
1. Kvadrātvienādojuma koeficientu noteikšana 1p.
2. Kvadrātvienādojuma uzrakstīšana, ja doti tā koeficienti I 5p.
3. Sakņu skaita noteikšana 1p.
4. Kvadrātvienādojuma sakņu skaita noteikšana 1p.