Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātvienādojumi, to veidi Kvadrātvienādojuma jēdziens
2. Vispārīgā kvadrātvienādojuma atrisināšanas formula
3. Kvadrātvienādojuma sakņu skaits

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojuma veida noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina pilnā, nepilnā un reducētā kvadrātvienādojuma definīcijas
2. Koeficienta b noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kvadrātvienādojuma koeficientus
3. Koeficienta c noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kvadrātvienādojuma koeficientus
4. Kvadrātvienādojuma koeficientu noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kvadrātvienādojuma koeficientus
5. Kvadrātvienādojuma uzrakstīšana, ja doti tā koeficienti I 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Zina kvadrātvienādojuma koeficientus
6. Kvadrātvienādojuma uzrakstīšana, ja doti tā koeficienti II 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Zina kvadrātvienādojuma koeficientus
7. Vienādojuma saknes izvēle no dotajiem skaitļiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaitļu ievietošana vienādojumā pārbaudei
8. Sakņu skaita noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Saprot, kāds ir kvadrātvienādojuma sakņu skaits, ja dota diskriminanta vērtība
9. Diskriminanta aprēķināšana un sakņu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot aprēķināt diskriminantu. Saprot, kāds ir kvadrātvienādojuma sakņu skaits pēc aprēķinātā diskriminanta vērtības
10. Kvadrātvienādojuma sakņu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dotajam vienādojumam risina diskriminantu
11. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b<0 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka vienādojuma diskriminantu un saknes
12. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b>0 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka vienādojuma diskriminantu un saknes
13. Pilnais kvadrātvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnais kvadrātvienādojums, a=2
14. Vienādojums. Starpības kvadrāta formulas lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
15. Pozitīvu skaitļu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot pēc teksta izveidot kvadrātvienādojumu
16. Taisnstūra perimetra aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot pēc teksta izveidot kvadrātvienādojumu, to atrisināt, zina taisnstūra laukuma un perimetra formulas
17. Taisnleņķa trijstūra katešu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot pēc teksta izveidot kvadrātvienādojumu, to atrisināt, zina taisnleņķa trijstūra malas un laukuma formulu
18. Teksta uzdevums par skaitļiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot pēc teksta izveidot pilno kvadrātvienādojumu, to atrisināt
19. Taisnstūra malu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot pēc teksta izveidot kvadrātvienādojumu, to atrisināt, zina taisnstūra laukuma un perimetra formulas
20. Praktisks uzdevums par taisnstūra malu aprēķināšanu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot pēc teksta izveidot kvadrātvienādojumu, to atrisināt, zina taisnstūra laukuma un perimetra formulas, prot pārveidot mērvienības
21. Kvadrātvienādojums. Grafiskā atrisināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
22. Kvadrātvienādojums ģeometrijā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Teksta uzdevuma atrisināšana, sastādot kvadrātvienādojumu

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laukums, izteiksmes, kvadrātvienādojums (2019) Citi augsta 8p. Uzraksta taisnstūra un laukuma izteiksmi, izmantojot zīmējumā dotos lielumus. Uzraksta vienādību un veic pārveidojumus. Atrisina kvadrātvienādojumu. Aprēķina taisnstūra malas garumu
2. Reducēts kvadrātvienādojums (2016) Citi vidēja 4p. Atver iekavas, atrisina reducētu kvadrātvienādojumu
3. Reducēts kvadrātvienādojums (2015) Citi vidēja 4p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.
4. Kvadrātvienādojums. Summas kvadrāts (2012) Citi vidēja 5p. 9. klases eksāmens matemātikā 2012. gadā.
5. Laukums. Perimetrs. Kvadrātvienādojuma sastādīšana (2008) Citi augsta 6p. 2008.g. eksāmens 9.klasei.
6. Kvadrātvienādojums. Iekavu atvēršana (2005) Citi vidēja 5p. 2005.g. eksāmens 9.klasei.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojuma noteikšana Citi vidēja 1p. Vai tas ir kvadrātvienādojums?

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vispārīgais kvadrātvienādojums. Vienkāršs tests 00:10:00 vidēja 8p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vispārīgais kvadrātvienādojums. 00:15:00 vidēja 6p.