Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātvienādojumi, to veidi Kvadrātvienādojuma jēdziens
2. Vispārīgā kvadrātvienādojuma atrisināšanas formula
3. Kvadrātvienādojuma sakņu skaits

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojuma veida noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina pilnā, nepilnā un reducētā kvadrātvienādojuma definīcijas
2. Koeficienta b noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kvadrātvienādojuma koeficientus
3. Koeficienta c noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kvadrātvienādojuma koeficientus
4. Kvadrātvienādojuma koeficientu noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kvadrātvienādojuma koeficientus
5. Kvadrātvienādojuma uzrakstīšana, ja doti tā koeficienti I 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Zina kvadrātvienādojuma koeficientus
6. Kvadrātvienādojuma uzrakstīšana, ja doti tā koeficienti II 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Zina kvadrātvienādojuma koeficientus
7. Vienādojuma saknes izvēle no dotajiem skaitļiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaitļu ievietošana vienādojumā pārbaudei
8. Sakņu skaita noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saprot, kāds ir kvadrātvienādojuma sakņu skaits, ja dota diskriminanta vērtība
9. Diskriminanta aprēķināšana un sakņu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt diskriminantu. Saprot, kāds ir kvadrātvienādojuma sakņu skaits pēc aprēķinātā diskriminanta vērtības
10. Kvadrātvienādojuma sakņu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotajam vienādojumam risina diskriminantu
11. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b<0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vienādojuma diskriminantu un saknes
12. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b>0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vienādojuma diskriminantu un saknes
13. Pilnais kvadrātvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pilnais kvadrātvienādojums, a=2
14. Vienādojums. Starpības kvadrāta formulas lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
15. Pozitīvu skaitļu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot pēc teksta izveidot kvadrātvienādojumu
16. Taisnstūra perimetra aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot pēc teksta izveidot kvadrātvienādojumu, to atrisināt, zina taisnstūra laukuma un perimetra formulas
17. Taisnleņķa trijstūra katešu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot pēc teksta izveidot kvadrātvienādojumu, to atrisināt, zina taisnleņķa trijstūra malas un laukuma formulu
18. Teksta uzdevums par skaitļiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot pēc teksta izveidot pilno kvadrātvienādojumu, to atrisināt
19. Taisnstūra malu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot pēc teksta izveidot kvadrātvienādojumu, to atrisināt, zina taisnstūra laukuma un perimetra formulas
20. Praktisks uzdevums par taisnstūra malu aprēķināšanu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot pēc teksta izveidot kvadrātvienādojumu, to atrisināt, zina taisnstūra laukuma un perimetra formulas, prot pārveidot mērvienības
21. Kvadrātvienādojums. Grafiskā atrisināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
22. Kvadrātvienādojums ģeometrijā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Teksta uzdevuma atrisināšana, sastādot kvadrātvienādojumu

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laukums, izteiksmes, kvadrātvienādojums (2019) Citi augsta 8 p. Uzraksta taisnstūra un laukuma izteiksmi, izmantojot zīmējumā dotos lielumus. Uzraksta vienādību un veic pārveidojumus. Atrisina kvadrātvienādojumu. Aprēķina taisnstūra malas garumu
2. Reducēts kvadrātvienādojums (2016) Citi vidēja 4 p. Atver iekavas, atrisina reducētu kvadrātvienādojumu
3. Reducēts kvadrātvienādojums (2015) Citi vidēja 4 p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.
4. Kvadrātvienādojums. Summas kvadrāts (2012) Citi vidēja 5 p. 9. klases eksāmens matemātikā 2012. gadā.
5. Laukums. Perimetrs. Kvadrātvienādojuma sastādīšana (2008) Citi augsta 6 p. 2008.g. eksāmens 9.klasei.
6. Kvadrātvienādojums. Iekavu atvēršana (2005) Citi vidēja 5 p. 2005.g. eksāmens 9.klasei.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojuma noteikšana Citi vidēja 1 p. Vai tas ir kvadrātvienādojums?

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vispārīgais kvadrātvienādojums. Vienkāršs tests 00:10:00 vidēja 8 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vispārīgais kvadrātvienādojums. 00:15:00 vidēja 6 p.