Vispārīgā kvadrātvienādojuma ax2+bx+c=0 saknes aprēķina, izmantojot formulu:
 
x=b±b24ac2a
 
Zemsaknes izteiksmi b24ac sauc par kvadrātvienādojuma diskriminantu un apzīmē ar burtu \(D\):
 
D=b24ac
 
Parasti lieto formulas:
 
x1=b+D2ax2=bD2a
 
Piemērs:
Atrisini kvadrātvienādojumu 5x216x+3=0!
5x216x+3=0a=5b=16c=3D=b24acD=162453=25660=196
 
Tā kā \(D=196>0\), tad vienādojumam ir divas saknes.
 
x1=b+D2ax1=16+19625=16+1410=3x2=bD2ax2=1619625=161410=210=15
 
Ievēro, ka aprēķinot saknes, formulās koeficientu \(b\) ņem ar pretējo zīmi.
 
Atbilde: x1=3;x2=15