Teorija

Uzdevumi

1. Skaitīšana ar izvēli

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Skaitīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Skaitīšana. Objektu grupēšana un skaitīšana līdz 4

Grūtības pakāpe: zema

6
4. Cipari. Vai proti skaitīt līdz 10?

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Pāris. Objektu skaitīšana. Pāru noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Pāra skaitļu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Skaitīšana, dzīvnieku kāju pāru noteikšana ar izvēli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Skaitīšana, dzīvnieku kāju pāru noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Saskaitīt objektus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Naudas aprēķini teksta uzdevumā līdz 15 eiro centiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Saskaitīšana. Domino kauliņi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. Saskaitīšana tekstā. Viena darbība, ar izvēli

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Saskaitīšana tekstā. Viena darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Saskaitīšana tekstā. Divas darbības (ar attēliem)

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Salīdzināt skaitu uz domino kauliņiem, ar izvēli

Grūtības pakāpe: zema

3
16. Salīdzināt skaitu uz domino kauliņiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Skaitļa noteikšana, kas atrodas starp diviem citiem skaitļiem (dubultā nevienādība)

Grūtības pakāpe: augsta

2
18. Saskaitīšana. Darbības pa apli

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Iestājpārbaudījums 1. klasē

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Metodiskie materiāli