Pamatprasmes pirmsskolēnam, uzsākot pamatizglītības apguvi

(Pamatprasības norādītas bērniem, kuri apguvuši pirmsskolas izglītības programmas: 0001 11 11; 0001 11 21; 0101 11 11; 0101 11 21.)
Pamatprasmes pirmsskolēnam, uzsākot pamatizglītības apguvi, 2005. gadā izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departaments sadarbībā ar pirmsskolas izglītības darba grupu. Prasības tika veidotas, pamatojoties uz Pirmsskolas izglītības programmu (apstiprināta ar Izglītības un zinātnes ministrijas 1998. gada 11. septembra rīkojumu nr. 475), kas nosaka pamatuzdevumus pirmsskolas izglītības satura īstenošanai.

4. Matemātiskie priekšstati
 
 • Spēj skaitīt \(10\) apjomā.
 • Attīstīta izpratne par skaitļiem un tiem atbilstošiem cipariem līdz \(10\).
 • Spēj noteikt priekšmetu atrašanās vietu, lielumu, formu, krāsu un skaitu.
 • Praktiski darbojoties, izprot darbības ar skaitīšanu un atņemšanu.
 • Risina vienkāršus teksta uzdevumus praktiski darbojoties.
 • Izprot jēdzienus vakar, šodien, rīt; nosauc dienas pareizā secībā un izrāda interesi par kalendāru.
 • Atpazīst un prot nosaukt ģeometriskās figūras, saskata tās apkārtējā vidē, prot ar tām praktiski darboties.
 • Orientējas plaknē un telpā.
 • Ir priekšstats par pulksteni.
 • Mēra ar nosacītiem mēriem, izdara elementārus secinājumus.
 • Salīdzina priekšmetus, tos grupē, klasificē, liek pa pāriem un kārto pēc noteikta uzdevuma.
 • Lieto matemātiskos jēdzienus (puse, vairāk, mazāk, daudz, maz, tikpat).
 
Portālā Uzdevumi.lv priekšmets Matemātika sākumskolai ir veidota, ņemot vērā šeit uzskaitītās pamatprasmes. Katrā sadaļā uzdevumi ir sakārtoti  no vienkāršākiem līdz grūtākiem.
  
Tāpat kā visos mācību priekšmetos, arī šajā uzdevumu klāsts tiek papildināts.
  
Pie katra uzdevuma atsauksmēs varat sniegt padomus portāla skolotājiem par tālāko uzdevumu veidošanu.
  
Gaidām ierosinājumus par to, kas varētu piesaistīt Jūsu bērnu patstāvīgi apgūt matemātiku.