Mīļie Vecāki !
  
Vai zināt, cik tas ir?
 
YCUZD_220718_4060_3 zemenes.png \(+\)YCUZD_220718_4060_2 zemenes.png \(=\)\(?\)
 
Bet vai to zina Jūsu bērns? 
Vai viņš prot nosaukt skaitļus, prot tos saskaitīt, atņemt, vai pareizi salīdzina lielumus, vai atrod nezināmo un risina teksta uzdevumus?
  
Palīdziet savam bērnam iepazīties ar palīgu skolas gudrību apguvē - portālu Uzdevumi.lv 
  
Kāpēc?
Lai pārliecinātos par sava bērna spējām un gatavību skolai. Jums nebūs jāzīmē uz papīra daudz, daudz zemeņu, ābolu, svītriņu, aplīšu...
Portāla skolotāji šo darbu ir veikuši Jūsu vietā.
  
Atšķirībā no krāsainajām rēķināšanas grāmatiņām, te katrs uzdevums ir pildāms daudz reizes un katru reizi būs citādāks variants (jo uzdevumi veidoti pēc ģenerācijas principa).
  
Jums pašiem nav jādomā, vai bērns ievadījis pareizu atbildi, to viņam pateiks datorprogramma.
 
Šī programma ir kā privātskolotājs, tā pasaka pareizo atbildi un atbilžu soļos dod padomu, kāds varētu būt uzdevuma risinājums. 
 
Lai sagatavotu šo "privātskolotāju" darbam ar Jūsu bērnu, portāls ir ieguldījis savus līdzekļus. Tāpēc, lai pilnībā izbaudītu visas e-apmācības priekšrocības, iepazīstieties ar šī portāla apmaksas sistēmu PROF.
  
Ja Jūsu ģimenē jau ir kāds skolnieks, tad PROF arī viņam dos iespēju patstāvīgi apgūt jebkuru tur esošo mācību priekšmetu.