YCUZD_220719_4060_taureņi_salīdzināšana_bumbas_1.pngYCUZD_220719_4060_taureņi_salīdzināšana_bumbas_2.png YCUZD_220719_4060_taureņi_salīdzināšana_bumbas_3.png
\(4 > 2\)
\(4 = 4\)
\(1 < 4\)
\(4\) LIELĀKS NEKĀ \(2\)
\(4\) VIENĀDS AR \(4\)  
\(1\) MAZĀKS NEKĀ \(4\)
 
 
ATCERIES !
YCUZD_220719_4060_salīdzinājums_1.png 
"VIŅŠ  VIENMĒR  GATAVS  APĒST  LIELĀKO."
 
Atsauce:
Ceļojums. Matemātika 1. klasei, G. Ernštreite Rīga; Raka 2001, 47. lpp.;
Skaitļi. Es rēķinu. 5 - 7 gadi Icine, M. Aiševska. Rīga, Zvaigzne ABC, 25 lpp.