YCUZD_220719_4060_taureņi_salīdzināšana_bumbas_1.png
\(4 > 2\)\( \)
\(4\) LIELĀKS NEKĀ \(2\)
 
YCUZD_220719_4060_taureņi_salīdzināšana_bumbas_2.png
\(4 = 4\)
\(4\) VIENĀDS AR \(4\) 
 
YCUZD_220719_4060_taureņi_salīdzināšana_bumbas_3.png
\(1 < 4\)
\(1\) MAZĀKS NEKĀ \(4\)
 
 
 ATCERIES !
YCUZD_220719_4060_salīdzinājums_1.png 
"VIŅŠ  VIENMĒR  GATAVS  APĒST  LIELĀKO."