Teorija

Uzdevumi

1. Romba perimetra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Romba malas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Romba diagonāles aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Romba leņķu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Romba leņķa aprēķināšana, ja dots leņķis, ko veido diagonāle ar malu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Romba šaurā leņķa aprēķināšana no leņķu summas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Romba leņķu aprēķināšana, sastādot vienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Taisnleņķa trijstūra elementu aprēķināšana rombā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Romba diagonāles un perimetra savstarpējā saistība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Romba leņķa aprēķināšana, ja dots augstuma veidotais leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Rombā ievilkta riņķa līnija, noteikt leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Romba īpašību un pazīmju pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Romba leņķa aprēķināšana (2007)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Rombs. Vienkāršs tests

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Rombs

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem