Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Romba īpašības un pazīmes 2p.
2. Taisnleņķa trijstūra elementi rombā 2p.
3. Leņķu starpības rombā 2p.
4. Romba diagonāles un perimetra savstarpējā saistība 2p.