10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Attāluma noteikšana starp paralēlām taisnēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Taisnstūra īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Diagonāles veidoto leņķu ar malām aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Perimetra aprēķināšana, ja dots diagonāļu krustpunkta attālums līdz malām

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Taisnstūra perimetra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Taisnstūra malu aprēķināšana, sastādot vienādojumu. 1

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Taisnstūra malu aprēķināšana, sastādot vienādojumu. 1

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Taisnstūra malas aprēķināšana, sastādot vienādojumu, ja dota malu attiecība un perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Taisnstūra īpašību un pazīmju pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Kvadrāta perimetra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Kvadrāta malas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Kvadrāta elementu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

3
13. Kvadrāta īpašību un pazīmju pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
14. Četrstūra leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 1. daļas 7. uzd. Malas izteikšana. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 19. uzd. Kvadrāta īpašība (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Taisnstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Kvadrāts

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem