Taisnstūra pazīmes
taisnstūris.JPG
Izmantojot taisnstūra pazīmes, var noteikt, vai paralelograms ir taisnstūris un vai četrstūris ir taisnstūris.
1. Ja četrstūra trīs leņķi ir taisni, tad tas ir taisnstūris.
2. Ja viens no paralelograma leņķiem ir taisns, tad tas ir taisnstūris.
3. Ja paralelograma diagonāles ir vienāda garuma, tad tas ir taisnstūris.

Kvadrāta pazīmes
kvadrāts.JPG

Izmantojot kvadrāta pazīmes, var noteikt, vai taisnstūris ir kvadrāts un vai rombs ir kvadrāts.
1. Ja taisnstūra divas blakusmalas ir vienāda garuma, tad tas ir kvadrāts.
2. Ja taisnstūra diagonāles ir perpendikulāras, tad tas ir kvadrāts.
3. Ja romba viens leņķis ir taisns, tad tas ir kvadrāts.
4. Ja romba diagonāles ir vienāda garuma, tad tas ir kvadrāts.