Par kvadrātu sauc paralelogramu, kura visas malas ir vienādas un visi leņķi ir taisni.
kvadrāts.JPG
 
 
Kvadrātam piemīt visas paralelograma īpašības. Kvadrātu var uzskatīt arī par rombu ar taisniem leņķiem vai taisnstūri ar vienādām malām, tāpēc kvadrātam piemīt gan romba, gan taisnstūra īpašības.
 
Kvadrāta visas malas ir vienāda garuma:
\(AB = BC = CD = AD\)
 kvadrāts 1.JPG
Kvadrātam visi leņķi ir vienādi ar \(90\)°.
 
 kvadrāts 2.JPG
Kvadrāta diagonāles ir vienādas un krustpunktā dalās uz pusēm:
\(BD = AC\)
\(BO = OD = AO = OC\)
 kvadrāts 5.JPG
Kvadrāta diagonāles ir savstarpēji perpendikulāras:
 
\(BD\ \)\( AC\)
kvadrāts 3.JPG
Kvadrāta diagonāles ir tā leņķu bisektrises:
 
\(ABD = \)\(DBC = \)\(BCA = ... = 45\)°
kvadrāts 4.JPG
Kvadrāta diagonāles sadala to četros vienādos vienādsānu taisnleņķa trijstūros.
kvadrāts 6.JPG