Par rombu sauc paralelogramu, kura visas malas ir vienāda garuma.
rombs.JPG
 
Romba īpašības
Tā kā rombs ir paralelograms, tam piemīt visas paralelograma īpašības.
 
Romba pretējās malas ir pa pāriem vienāda garuma
(jo visas malas ir vienāda garuma)
\(AB = BC = CD = AD\)
 rombs 1.JPG
Romba pretējie leņķi ir vienāda lieluma
 
\(A = \)\(C\)
 
\(B = \)\(D\)
 rombs 2.JPG
Romba diagonāles krustpunktā dalās uz pusēm
\(BO = OD\)
\(AO = OC\)
 rombs 4.JPG
Romba katras malas pieleņķu summa ir \(180\) grādi
 
\(A + \)\(D = 180\)°
 rombs 6.JPG
 
Rombam piemīt arī īpašības, kuras ir spēkā tikai rombam
  
Romba diagonāles savā starpā ir perpendikulāras
 
\(AC\ \)\( BD\)
 rombs 3.JPG
Romba diagonāles ir arī romba leņķu bisektrises (sadala leņķus uz pusēm)  rombs 7.JPG
Diagonāles rombu sadala četros vienādos taisnleņķa trijstūros.
 
Trijstūri \(ABO\), \(OBC\), \(OCD\), \(AOD\) - vienādi taisnleņķa trijstūri.
 
\(O = 90\)°
 rombs 5.JPG