Teorija

Uzdevumi

1. Skaitļa kaimiņi

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Skaitļa pieraksts tūkstošos

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Skaitļa pieraksts tūkstošos, ja nav nosaukti desmiti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Tūkstošu pieraksts, ja nav nosaukti simti un desmiti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Skaitlis tūkstošos daļēji dots ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Skaitlis tūkstošos dots ar vārdiem. Pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Skaitlis ar vairākiem tūkstošiem dots ar vārdiem. Pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Cik tūkstošu ir skaitlī?

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Skaitļi pēc kārtas

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Lielu skaitļu pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Metodiskie materiāli