Sistēmu, kurā mēs skaitām, sauc par decimālo skaitīšanas sistēmu. Decimālajā sistēmā ir ļoti svarīgi, kurā vietā skaitļa pierakstā atrodas katrs cipars.
 
Decimālajā skaitīšanas sistēmā
no katriem 10 vieniem veidojas desmits,
no 10 desmitiem veidojas simts,
no 10 simtiem- tūkstotis,
no 10 tūkstošiem - desmittūkstoši,
no 10 desmittūkstošiem - simttūkstoši
...
Izpēti tabulu, kā veidojas skaitļu klases un skaitļu šķiras.
 
  YCIND_230411_5168_tabula.svg  
Dažreiz skolēni kļūdās, jo domā, ka aiz tūkstoša seko miljons.
 
Tūkstošu klase sastāv no trim šķirām. Tas ir svarīgi skaitļu pierakstā. Nevienu šķiru nedrīkst izlaist.
Piemērs:
Uzraksti ar cipariem skaitli: 43 tūkstoši divi.
Redzam, ka nav nosauktas divas šķiras - simti un desmiti. Lai šīs šķiras neizlaistu, veidojam tabulu:
tūkstoši
simti
desmiti
vieni
43
0
0
2
 
Prasītais skaitlis ir 43002
Līdzīgi var rīkoties, ja skaitlis ir jāizlasa.
 
Izlasi skaitli  123045
Veidojam tabulu, aizpildām to no beigām: pirmos ierakstām vienus, tad desmitus utt.
tūkstoši
simti
desmiti
vieni
123
0
4
5
123045 ir 123 tūkstoši 45
 
Ja skaitlis būtu vēl garāks, tad veidotos jauna klase - miljoni. Atceries, ka katru skaitļu klasi veido trīs cipari.
 
Izlasi skaitli  7123045
miljoni
tūkstoši
simti
desmiti
vieni
7
123
0
4
5
7123045 ir 7 miljoni 123 tūkstoši 45
 
No latīņu valodas vārda decem  nozīmē -desmit, desmitkārt.
  
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis
Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 56.-57.lpp.