Teorija

Uzdevumi

1. Skaitļu pieraksts līdz 100

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Pāra un nepāra skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Skaitļa kaimiņi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Skaitļu virkne ar nosacījumu

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Skaitļu stars. Burtam atbilstošais skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Cik un kādus divciparu skaitļus var izveidot no trim cipariem

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Skaitļu virknei pašam jāatrod nosacījums un jāpabeidz

Grūtības pakāpe: augsta

4
8. Burta skaitliskās vērtības noteikšana vienādojumā un nevienādībā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Burta vērtības noteikšana atpakaļejošā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Skaitļi un cipari

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Skaitļu virknes

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem