Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Trīsciparu skaitlis dots ar vārdiem, jāuzraksta ar cipariem 1p.
2. Cik un kādus divciparu skaitļus var izveidot no trim cipariem 3p.
3. Burta skaitliskās vērtības noteikšana vienādojumā un nevienādībā 2p.
4. Burta vērtības noteikšana atpakaļejošā secībā 1p.