Matemātikā ar cipariem pieraksta skaitļus, tāpat kā valodā ar burtiem pieraksta vārdus.
 
Burti: m, a, t, e, ā, i, k
Vārds: matemātika
 
Pavisam matemātikā ir desmit cipari: \(0\), \(1\), \(2\), \(3\), \(4\), \(5\), \(6\), \(7\), \(8\), \(9\).
 
No šiem cipariem var izveidot bezgala daudz skaitļus, piemēram, \(98\), \(13\), \(501\).
Skaitļus, kas rodas skaitīšanas procesā, sauc par naturāliem skaitļiem.
Mazākais naturālais skaitlis ir \(1\), bet lielākā skaitļa nav - naturālo skaitļu virkne ir bezgalīga.
 
Saskaitāmo skaitu var izteikt dažādi:
  • ar naturālu skaitli vārdos,
  • pierakstot ar cipariem,
  • attēlojot zīmējumā,
  • atrodot atbilstošo punktu uz skaitļu stara.
Izskaiti, cik ābolu ir zīmējumā! Aplūko, kā dažādi var pierakstīt un attēlot ābolu skaitu.
8 -üboli.jpg6 -üboli.jpg
brno.jpg
 
Matemātikā skaitļus reizēm apzīmē ar burtiem, piemēram, ar \(a\), \(b\), \(c\), \(x\), \(y\), \(z\).
Skaitli, ko liek burta vietā, sauc par burta skaitlisko vērtību un raksta, piemēram, šādi:
\(17+x = 20\)
\(x=3\)
\(b<29\)
\(b=17\)
 
Atsauce:
Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Matemātika 4. klasei, Rīga: Zvaigzne ABC, 2010, izm. 7. - 10. lpp.