Teorija

Uzdevumi

1. Ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Ceļu summa (lineārs vienādojums)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Ceļu vienādība (lineārs vienādojums)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Ceļu summa (lineārs vienādojums)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Ceļu starpība (lineārs vienādojums)

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Laiku vienādība (lineārs vienādojums)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Laiku starpība. Daļveida vienādojuma sastādīšana

Grūtības pakāpe: augsta

5
8. Laiku summa. Daļveida vienādojuma sastādīšana

Grūtības pakāpe: augsta

5
9. Laiku starpība. Daļveida vienādojuma sastādīšana

Grūtības pakāpe: augsta

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Straumes ātrums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Teksta uzdevums. Laiku summa (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

6
3. Kustības grafiks (2017)

Grūtības pakāpe: augsta

7

Testi

1. Kustība pa upi

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Uzdevumi par kustību

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem