4.
jūnijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Riņķa līnijas vienādojums, ja dots centrs un rādiuss

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Riņķa līnijas vienādojums, ja dots centrs un viens r.l. punkts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Riņķa līnijas vienādojums, ja doti diametrāli pretēji punkti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Punkta piederība riņķa līnijai

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Riņķa līnijas vienādojuma pārveidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Riņķa līnijas vienādojuma pārveidošana (ar daļām)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Caur trim punktiem novilkta riņķa līnija

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Ap trijstūri apvilktā riņķa līnija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Punkta novietojums pret riņķa līniju

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Riņķa līnijas un taisnes savstarpējais novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Taisnes un riņķa līnijas krustpunkti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Pieskaru pieskaršanās punktu veidotā horda

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Metodiskie materiāli