Punkta un riņķa līnijas savstarpējais novietojums
Punkta x1;y1 un riņķa līnijas savstarpējam novietojumam ir trīs galvenie varianti:
1) punkts x1;y1 atrodas riņķa līnijas iekšienē;
2) punkts x1;y1 atrodas uz riņķa līnijas;
3) punkts x1;y1 atrodas ārpus riņķa līnijas.
 
Svarīgi!
Pirmajā gadījumā punkta attālums līdz centram x0;y0 ir lielāks par R: x1x02+y1y02>R. No tā izriet nevienādība x1x02+y1y02>R2
Otrajā gadījumā punkta attālums līdz centram ir rādiuss R. Šis nosacījums atbilst riņķa līnijas vienādojumam x1x02+y1y02=R2.
Trešajā gadījumā attālums ir mazāks par R, tātad atbilstošā nevienādība ir x1x02+y1y02<R2
 
 
Ir arī iespējams aprēķināt punkta attālumu līdz riņķa līnijai, ja tas atrodas ārpus riņķa līnijas - no attāluma līdz centram atņemot rādiusu:
x1x02+y1y02R