4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Riņķa līnijas un taisnes savstarpējais novietojums
Svarīgi!
Riņķa līnijas un taisnes savstarpējam novietojumam ir trīs varianti (līdzīgi gadījumam ar punktu un riņķa līniju):
1) taisne nekrusto un nepieskaras riņķa līnijai (tā atrodas ārpus riņķa līnijas) ;
2) taisne pieskaras riņķa līnijai;
3) taisne krusto riņķa līniju divās vietās.
 
Attālumu starp taisni Ax+By+C=0 un riņķa līniju ar centru x0;y0 var aprēķināt pēc izteiksmes Ax0+Bx0+CA2+B2.
Svarīgi!
Taisne nekrusto un nepieskaras riņķa līnijai, ja šis attālums ir lielāks par riņķa līnijas rādiusu: Ax0+Bx0+CA2+B2>R.
Taisne pieskaras riņķa līnijai, ja attālums ir vienāds ar rādiusu: Ax0+Bx0+CA2+B2=R.
Taisne krusto riņķa līniju divās dažādās vietās, ja šis attālums ir mazāks par riņķa līnijas rādiusu: Ax0+Bx0+CA2+B2<R.
 
Ir iespējams arī aprēķināt taisnes attālumu līdz riņķa līnijai, ja šis punkts atrodas ārpus riņķa līnija - atņemot no taisnes attāluma līdz riņķa līnijas centram tās rādiusu:
Ax0+Bx0+CA2+B2R