27.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Riņķa līnijas un taisnes savstarpējais novietojums
Svarīgi!
Riņķa līnijas un taisnes savstarpējam novietojumam ir trīs varianti (līdzīgi gadījumam ar punktu un riņķa līniju):
1) taisne nekrusto un nepieskaras riņķa līnijai (tā atrodas ārpus riņķa līnijas) ;
2) taisne pieskaras riņķa līnijai;
3) taisne krusto riņķa līniju divās vietās.
 
Attālumu starp taisni Ax+By+C=0 un riņķa līniju ar centru x0;y0 var aprēķināt pēc izteiksmes Ax0+Bx0+CA2+B2.
Svarīgi!
Taisne nekrusto un nepieskaras riņķa līnijai, ja šis attālums ir lielāks par riņķa līnijas rādiusu: Ax0+Bx0+CA2+B2>R.
Taisne pieskaras riņķa līnijai, ja attālums ir vienāds ar rādiusu: Ax0+Bx0+CA2+B2=R.
Taisne krusto riņķa līniju divās dažādās vietās, ja šis attālums ir mazāks par riņķa līnijas rādiusu: Ax0+Bx0+CA2+B2<R.
 
Ir iespējams arī aprēķināt taisnes attālumu līdz riņķa līnijai, ja šis punkts atrodas ārpus riņķa līnija - atņemot no taisnes attāluma līdz riņķa līnijas centram tās rādiusu:
Ax0+Bx0+CA2+B2R