Riņķa līnijas pieskares vienādojums
Svarīgi!
Ja dots riņķa līnijas centrs x0;y0 un tās punkts x1;y1, tad šajā riņķa līnijas punktā novilktās pieskares vienādojums ir x1x0x+y1y0y=x1x0x1+y1y0y1.
 
Šis vienādojums tika iegūts šādi.
Zināms, ka taisnes vispārīgo vienādojumu, ja dots tās normālvektors n un kāda tās punkta rādiusvektors rp, tad taisnes vienādojums vektoriālā formā ir
nr=nrp.
 
Lai to izmantotu, vispirms jāatrod kāds pieskares normālvektors (vektors, kas ir perpendikulārs tai). Pieskare vienmēr ir perpendikulāra attiecīgajam rādiusam, tāpēc šis vektors (no centra līdz pieskaršanās punktam) der kā pieskares normālvektors n=x1x0;y1y0.
Ņemot zināmo pieskares punktu, iegūst rp=x1;y1.
 
Ievietojot atrastās koordinātas vektoriālajā vienādojumā, tiek iegūta iepriekš norādītā pieskares vienādojuma forma.