Teorija

Uzdevumi

1. Punkta piederība taisnei 1

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Punkta piederība taisnei 2

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Taisnes vienādojuma noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Vienādojuma ar virz. koef. iegūšana.

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Dažādi taisnes novietojumi

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Paralēlas taisnes I

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Paralēlas taisnes II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Perpendikulāras taisnes I

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Perpendikulāras taisnes II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Taišņu krustpunkts 1

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Taišņu krustpunkts 2

Grūtības pakāpe: zema

3
12. Taisnes kanoniskais vienādojums, ja doti 2 punkti

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Vispārīgais vienādojums, ja doti divi punkti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Vienādojums ar virz. koef., ja doti divi punkti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Kosinuss mazākajam leņķim starp taisnēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Tangenss mazākajam leņķim starp taisnēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Koordinātu sākumpunkta attālums līdz taisnei

Grūtības pakāpe: zema

3
18. Punkta attālums līdz taisnei

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Pārbaudi savas zināšanas

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem