Ja mainās koeficienti taisnes vispārīgajā vienādojumā Ax+By+C=0, var mainīties arī taisnes novietojums.
 
Šeit aplūkosim, kāds ir taisnes novietojums, ja kāds no koeficientiem ir vienāds ar 0.
 
 
1) A=0
Taisnes vienādojumu By+C=0 var pārrakstīt šādi: y=CB.
Redzams, ka visiem taisnes punktiem ir vienāda ordināta (y koordināta) un tātad taisne ir paralēla Ox asij.
grafiks01.PNG
 
 
2) B=0
Vienādojumu Ax+C=0 var pārveidot par x=CA.
Šeit visiem punktiem ir vienāda abscisa (x koordināta) un tātad taisne ir paralēla Oy asij.
grafiks02.PNG
 
 
3) C=0
Redzams, ka iegūtā vienādojuma Ax+By=0 viens risinājums ir punkta 0;0 koordinātas.
Tātad šī taisne iet caur koordinātu sākumpunktu.
grafiks03.PNG