Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vispārīgais vienādojums Taisnes vispārīgais vienādojums, tā iegūšana.
2. Taisnes novietojuma varianti Dažādi taisnes novietojuma varianti.
3. Vienādojums ar virziena koeficientu Vienādojums ar virziena koeficientu, tā ģeometriskā nozīme.
4. Divu taišņu savstarpējais novietojums Divu taišņu paralelitāte, sakrišana vai perpendikularitāte. Nosacījumi.
5. Taisnes kanoniskais vienādojums Taisnes kanoniskais vienādojums, tā iegūšana.
6. Parametriskais vienādojums Taisnes parametriskais vienādojums, tā iegūšana.
7. Kosinuss leņķim starp taisnēm Leņķa starp taisnēm kosinusa aprēķināšana.
8. Tangenss leņķim starp taisnēm Tangenss leņķim starp taisnēm, ja doti to vispārīgie vienādojumi.
9. Attālums no taisnes līdz punktam, normālvienādojums Attāluma no punkta līdz taisnei aprēķināšana, taisnes normālvienādojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta piederība taisnei 1 2. izziņas līmenis zema 1p. Punkta piederība taisnei, ja dots taisnes vispārīgais vienādojums
2. Punkta piederība taisnei 2 2. izziņas līmenis zema 2p. Punkta piederība taisnei, ja dots vienādojums ar virz. koef.
3. Taisnes vienādojuma noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Taisnes vienādojums, ja dots punkts un normālvektors.
4. Vienādojuma ar virz. koef. iegūšana. 1. izziņas līmenis zema 2p. Vienādojuma ar virz. koef. iegūšana no vispārīgā vienādojuma.
5. Dažādi taisnes novietojumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Taisnes novietojums, ja kāds vispārīgā vienādojuma koeficients ir 0.
6. Paralēlas taisnes I 1. izziņas līmenis zema 1p. Taišņu paralelitāte, ja doti vienādojumi ar virz. koef.
7. Paralēlas taisnes II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Taišņu paralelitāte, ja doti vispārīgie vienādojumi.
8. Perpendikulāras taisnes I 1. izziņas līmenis zema 1p. Taišņu perpendikularitāte, ja doti to vienādojumi ar virz. koef.
9. Perpendikulāras taisnes II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Taišņu perpendikularitāte, ja doti vispārīgie vienādojumi.
10. Taišņu krustpunkts 1 2. izziņas līmenis zema 2p. Taišņu krustpunkts, ja vienādojumi ar virziena koeficientu.
11. Taišņu krustpunkts 2 2. izziņas līmenis zema 3p. Taišņu krustpunkts, ja doti vispārīgie vienādojumi.
12. Taisnes kanoniskais vienādojums, ja doti 2 punkti 1. izziņas līmenis zema 1p. Taisnes kanoniskā vienādojuma iegūšana, ja doti divi taisnes punkti.
13. Vispārīgais vienādojums, ja doti divi punkti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Taisnes vispārīgā vienādojuma aprēķināšana, ja doti divi tās punkti.
14. Vienādojums ar virz. koef., ja doti divi punkti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Taisnes vienādojuma ar virz. koef. aprēķināšana, ja doti divi tās punkti.
15. Kosinuss leņķim starp taisnēm 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Kosinuss leņķim starp taisnēm, ja doti to vispārīgie vienādojumi.
16. Tangenss leņķim starp taisnēm 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Tangenss leņķim starp taisnēm, ja doti to vispārīgie vienādojumi.
17. Koordinātu sākumpunkta attālums līdz taisnei 1. izziņas līmenis zema 3p. Attāluma no koordinātu sākumpunkta līdz taisnei aprēķināšana.
18. Punkta attālums līdz taisnei 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Punkta attāluma līdz taisnei aprēķināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārbaudi savas zināšanas 00:00:00 vidēja 10p. Pārbaudi savas zināšanas par taisnēm analītiskajā ģeometrijā.