Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vispārīgais vienādojums Taisnes vispārīgais vienādojums, tā iegūšana.
2. Taisnes novietojuma varianti Dažādi taisnes novietojuma varianti.
3. Vienādojums ar virziena koeficientu Vienādojums ar virziena koeficientu, tā ģeometriskā nozīme.
4. Divu taišņu savstarpējais novietojums Divu taišņu paralelitāte, sakrišana vai perpendikularitāte. Nosacījumi.
5. Taisnes kanoniskais vienādojums Taisnes kanoniskais vienādojums, tā iegūšana.
6. Parametriskais vienādojums Taisnes parametriskais vienādojums, tā iegūšana.
7. Kosinuss leņķim starp taisnēm Leņķa starp taisnēm kosinusa aprēķināšana.
8. Tangenss leņķim starp taisnēm, paralelitātes un perpendikularitātes nosacījums Tangenss leņķim starp taisnēm, ja doti to vispārīgie vienādojumi.
9. Attālums no taisnes līdz punktam, normālvienādojums Attāluma no punkta līdz taisnei aprēķināšana, taisnes normālvienādojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta piederība taisnei 1 2. izziņas līmenis zema 1 p. Punkta piederība taisnei, ja dots taisnes vispārīgais vienādojums
2. Punkta piederība taisnei 2 2. izziņas līmenis zema 2 p. Punkta piederība taisnei, ja dots vienādojums ar virz. koef.
3. Taisnes vienādojuma noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Taisnes vienādojums, ja dots punkts un normālvektors.
4. Vienādojuma ar virz. koef. iegūšana. 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vienādojuma ar virz. koef. iegūšana no vispārīgā vienādojuma.
5. Dažādi taisnes novietojumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Taisnes novietojums, ja kāds vispārīgā vienādojuma koeficients ir 0.
6. Paralēlas taisnes I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Taišņu paralelitāte, ja doti vienādojumi ar virz. koef.
7. Paralēlas taisnes II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Taišņu paralelitāte, ja doti vispārīgie vienādojumi.
8. Perpendikulāras taisnes I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Taišņu perpendikularitāte, ja doti to vienādojumi ar virz. koef.
9. Perpendikulāras taisnes II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Taišņu perpendikularitāte, ja doti vispārīgie vienādojumi.
10. Taišņu krustpunkts 1 2. izziņas līmenis zema 2 p. Taišņu krustpunkts, ja vienādojumi ar virziena koeficientu.
11. Taišņu krustpunkts 2 2. izziņas līmenis zema 3 p. Taišņu krustpunkts, ja doti vispārīgie vienādojumi.
12. Taisnes kanoniskais vienādojums, ja doti 2 punkti 1. izziņas līmenis zema 1 p. Taisnes kanoniskā vienādojuma iegūšana, ja doti divi taisnes punkti.
13. Vispārīgais vienādojums, ja doti divi punkti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Taisnes vispārīgā vienādojuma aprēķināšana, ja doti divi tās punkti.
14. Vienādojums ar virz. koef., ja doti divi punkti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Taisnes vienādojuma ar virz. koef. aprēķināšana, ja doti divi tās punkti.
15. Kosinuss mazākajam leņķim starp taisnēm 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kosinuss mazākajam leņķim starp taisnēm, ja doti to vispārīgie vienādojumi.
16. Tangenss mazākajam leņķim starp taisnēm 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Tangenss mazākajam leņķim starp taisnēm, ja doti to vispārīgie vienādojumi.
17. Koordinātu sākumpunkta attālums līdz taisnei 1. izziņas līmenis zema 3 p. Attāluma no koordinātu sākumpunkta līdz taisnei aprēķināšana.
18. Punkta attālums līdz taisnei 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Punkta attāluma līdz taisnei aprēķināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārbaudi savas zināšanas 00:00:00 vidēja 10 p. Pārbaudi savas zināšanas par taisnēm analītiskajā ģeometrijā.