Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Taisnes vienādojuma noteikšana 1p.
2. Perpendikulāras taisnes II 1p.
3. Taišņu krustpunkts 2 3p.
4. Vispārīgais vienādojums, ja doti divi punkti 1p.
5. Kosinuss leņķim starp taisnēm 1p.
6. Punkta attālums līdz taisnei 1p.
7. Nogriežņa vidusperpendikuls 2p.