Teorija

Uzdevumi

1. Divu lineāru vienādojumu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Otrās kārtas determinants

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Otrās kārtas determinants 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Trešās kārtas determinants

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Trešās kārtas determinants

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Triju lineāru vienādojumu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Determinanti

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem