STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Reizinājuma vai dalījuma zīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Dalījuma vai reizinājuma salīdzināšana ar 0, ja dots mainīgais un skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Dalījuma vai reizinājuma salīdzināšana ar 0, ja doti divi mainīgie

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Mainīgā lieluma zīmes noteikšana, ja zināma dalījuma vai reizinājuma zīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Daļveida nevienādības atrisināšana, skaitītājā pozitīvs skaitlis

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Daļveida nevienādības atrisināšana, ja skaitītājā negatīvs skaitlis

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Salīdzinājums, kā risina daļveida vienādojumu un nevienādību

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Daļveida nevienādība, ja saucējs vai skaitītājs ir pozitīvs skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Daļveida nevienādība, kurā dala ar negatīvu skaitli. Skaitītājs vai saucējs ir skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Salīdzināt stingrās un nestingrās nevienādības atrisinājumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Daļveida nevienādība. Atrisinājums nav atkarīgs no skaitītāja

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Daļveida nevienādība. Izpratne par stingras un nestingras nevienādības lietošanu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Reizinājuma un daļas salīdzināšana ar nulli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Daļveida nevienādība. Skaitītājs ir mazāks vai vienāds ar 0

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Daļveida nevienādība, labajā pusē 1

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Daļveida nevienādība, labajā pusē vesels skaitlis

Grūtības pakāpe: augsta

4
17. Daļveida nevienādība, labajā pusē (-1), skaitītājā mainīgā kvadrāts

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Izpratnes uzdevums par pozitīviem un negatīviem lielumiem visām mainīgā x vērtībām

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Daļas vienādība ar nulli (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Daļveida vienādojums (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Daļveida vienādojums (2017)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Daļījuma vienādība ar nulli (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

Materiāli skolotājiem