9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!
Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Reizinājuma vai dalījuma zīmes noteikšana 2p.
2. Dalījuma vai reizinājuma salīdzināšana ar 0, ja doti divi mainīgie 1p.
3. Salīdzināt stingrās un nestingrās nevienādības atrisinājumu 2p.
4. Daļveida nevienādība. Skaitītājs ir mazāks vai vienāds ar 0 3p.