9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reizinājuma, dalījuma salīdzināšana ar nulli Bez nevienādību sistēmām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinājuma vai dalījuma zīmes noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2p.
2. Dalījuma vai reizinājuma salīdzināšana ar 0, ja dots mainīgais un skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
3. Dalījuma vai reizinājuma salīdzināšana ar 0, ja doti divi mainīgie 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
4. Mainīgā lieluma zīmes noteikšana, ja zināma dalījuma vai reizinājuma zīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
5. Daļveida nevienādības atrisināšana, skaitītājā pozitīvs skaitlis 2. izziņas līmenis zema 2p.
6. Daļveida nevienādības atrisināšana, ja skaitītājā negatīvs skaitlis 2. izziņas līmenis zema 2p.
7. Salīdzinājums, kā risina daļveida vienādojumu un nevienādību 2. izziņas līmenis vidēja 6p.
8. Daļveida nevienādība, ja saucējs vai skaitītājs ir pozitīvs skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
9. Daļveida nevienādība, kurā dala ar negatīvu skaitli. Skaitītājs vai saucējs ir skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
10. Salīdzināt stingrās un nestingrās nevienādības atrisinājumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
11. Daļveida nevienādība. Atrisinājums nav atkarīgs no skaitītāja 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
12. Daļveida nevienādība. Izpratne par stingras un nestingras nevienādības lietošanu 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
13. Reizinājuma un daļas salīdzināšana ar nulli 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
14. Daļveida nevienādība. Skaitītājs ir mazāks vai vienāds ar 0 2. izziņas līmenis augsta 3p.
15. Daļveida nevienādība, labajā pusē 1 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
16. Daļveida nevienādība, labajā pusē vesels skaitlis 2. izziņas līmenis augsta 4p.
17. Daļveida nevienādība, labajā pusē (-1), skaitītājā mainīgā kvadrāts 2. izziņas līmenis augsta 4p.
18. Izpratnes uzdevums par pozitīviem un negatīviem lielumiem visām mainīgā x vērtībām 2. izziņas līmenis augsta 2p.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas vienādība ar nulli (2019) Citi vidēja 1p. (x-a)/(x+a)=0
2. Daļveida vienādojums (2018) Citi zema 1p. Prot noteikt saknes.
3. Daļveida vienādojums (2017) Citi zema 1p. Racionālas daļas vienādība ar 0
4. Daļījuma vienādība ar nulli (2014) Citi zema 1p. 9. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinājuma vai dalījuma salīdzināšana ar 0 bez sistēmām 00:00:00 vidēja 8p.