Teorija

Uzdevumi

1. Dalīšanās ar 2

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Kongruences jēdziens

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Kongruence pie moduļa 9

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Kongruence pie moduļa 9

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Kongruence pie moduļa 11

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Teorēmas par kongruenci un skaitļu starpību pielietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Teorēmas par kongruenci un skaitļu starpību pielietojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Mazās Fermā teorēmas pielietošana

Grūtības pakāpe: zema

5
9. Pakāpes periodiskumu pēc moduļa 7

Grūtības pakāpe: vidēja

6
10. Nosaka pakāpi pēc moduļa 9

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Nosaka pakāpi pēc moduļa 16

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Dalāmība un kongruences

Grūtības pakāpe: augsta

11

Materiāli skolotājiem