Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Rekomendācija, kur var atrast uzdevumus

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļu dalāmība. Dalāmības pazīmes
2. Dalīšana ar atlikumu Kā skaitļus var sadalīt klasēs pēc to atlikuma
3. Kongruences jēdziens
4. Kā pierāda skaitļu dalāmību? Teorija un pierādījums dalāmībai ar 9
5. Kā pierāda dalāmību ar 11?
6. Kā pierāda dalāmību ar 7?
7. Teorēma par kongruenci un skaitļu starpību
8. Mazā Fermā teorēma
9. Teorēma par pakāpes periodiskumu pēc moduļa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dalīšanās ar 2 1. izziņas līmenis zema 2p. Pieraksta arī ar kongruenci
2. Kongruences jēdziens 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot pierakstīt kongruenci
3. Kongruence pie moduļa 9 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atlikumu iegūst pirmajā solī
4. Kongruence pie moduļa 9 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atlikumu iegūst ar diviem soļiem
5. Kongruence pie moduļa 11 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
6. Teorēmas par kongruenci un skaitļu starpību pielietojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dota skaitļu starpība, izvēlas kongruenci.
7. Teorēmas par kongruenci un skaitļu starpību pielietojums II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dota kongruence, izvēlas skaitļu starpību
8. Mazās Fermā teorēmas pielietošana 2. izziņas līmenis zema 5p.
9. Pakāpes periodiskumu pēc moduļa 7 2. izziņas līmenis vidēja 6p. 3 pakāpe pēc moduļa 7. Strukturēts.
10. Nosaka pakāpi pēc moduļa 9 2. izziņas līmenis vidēja 6p. 2 pakāpe pēc moduļa 9. Daļēji strukturēts
11. Nosaka pakāpi pēc moduļa 16 2. izziņas līmenis augsta 4p. 3 pakāpe pēc moduļa 16.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpe. Nosaka atlikumu Citi vidēja 4,5p. 2 pakāpe pēc moduļa 7

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dalāmība un kongruences 00:30:00 augsta 11p. Nosaka dalāmību un pielieto likumus