Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Kongruences jēdziens 3p.
2. Kongruence pie moduļa 9 1p.
3. Teorēmas par kongruenci un skaitļu starpību pielietojums II 1p.
4. Nosaka pakāpi pēc moduļa 9 6p.