Teorija

Uzdevumi

1. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums. 6. kl. uzd.

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Akvārija tilpums. 6. kl. uzd.

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Taisns paralēlskaldnis. Šķautņu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Trijstūra prizmas tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Regulāras sešstūra prizmas tilpums

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Regulāras trijstūra prizmas tilpums, ja dots leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Prizmas, kuras pamatā rombs, tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Maksimālās vērtības noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Radošs uzdevums par tilpumu (2019.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: augsta

5
2. Trijstūra prizmas tilpums (2005. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums (2016. g. 9.kl. ex)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Regulāra trijstūra prizma (2006. g. 9. kl. ex.)

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Prizma I

Grūtības pakāpe: vidēja

19
2. Prizma II

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem