Teorija

Taisnas prizmas tilpumu aprēķina pēc formulas: pamata laukums reizināts ar prizmas augstumu
V=SpamatamH
Taisnstūra paralēlskaldņa tilpumu var rēķināt ar formulu \(V = abc\), kur \(a\), \(b\), \(c\) - tā dimensijas (garums, platums, augstums).
Kuba tilpumu rēķina ar formulu V=a3, kur \(a\) - kuba šķautne.
 
Prizmas pamatā var būt jebkurš \(n\)-stūris, tāpēc svarīgi ir zināt to laukuma aprēķināšanas formulas.
 
Svarīgākās laukuma formulas
FigūraFigūras laukums \(S\)
kvadrāts a2
taisnstūris ab
rombs
absinα
ah
d1d22
parale-lograms
absinα
ah
regulārs trijstūrisa234
taisnleņķa trijstūris ab2
patvaļīgs trijstūris
absinα2
ppapbpc
trapece a+b2h
Regulārs sešstūris
Sreg.s.=6a234
 
Saite uz matemātikas eksāmena formulu lapu: formulas