Teorija

Taisnas prizmas tilpumu aprēķina pēc formulas: pamata laukums reizināts ar prizmas augstumu
V=SpamatamH
Taisnstūra paralēlskaldņa tilpumu var rēķināt ar formulu \(V = abc\), kur \(a\), \(b\), \(c\) - tā dimensijas (garums, platums, augstums).
Kuba tilpumu rēķina ar formulu V=a3, kur \(a\) - kuba šķautne.
 
Prizmas pamatā var būt jebkurš \(n\)-stūris, tāpēc svarīgi ir zināt to laukuma aprēķināšanas formulas.
 
Svarīgākās laukuma formulas
FigūraFigūras laukums \(S\)
Kvadrāts a2
Taisnstūris ab
Rombs
absinα
ah
d1d22
Paralelograms
absinα
ah
Regulārs trijstūrisa234
Taisnleņķa trijstūris ab2
Patvaļīgs trijstūris
absinα2
ppapbpc
Trapece a+b2h
Regulārs sešstūris
Sreg.s.=6a234
 
Saite uz matemātikas eksāmena formulu lapu: formulas