Teorija

Uzdevumi

1. Izpratnes jautājumi par četrstūra prizmu

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Diagonālšķēluma laukuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāļu formulas izmantošana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Regulāras sešstūra prizmas diagonālšķēlumu laukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Kuba elementu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Taisna paralēlskaldņa diagonāles un leņķa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Trijstūra prizmas tilpums un virsma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Regulāras trijstūra prizmas tilpums, ja dots leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Trijstūra prizma, kam pamatā vienādsānu trijstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Trijstūra prizmas augstuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Prizma. Diagonāles veidotā leņķa ar sānu skaldni izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Regulāra četrstūra prizma ar leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Šķēluma laukuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Taisns paralēlskaldnis. Šķautņu attiecības izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Prizmas, kuras pamatā rombs, tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Kuba leņķu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Maksimālās vērtības noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

5
18. Prizmas skaldņu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1

Eksāmenu uzdevumi

1. Kuba elementi (2015. gada eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Trijstūra prizmas pamata šķautnes aprēķināšana (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Kuba leņķi (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Taisnstūra paralēlskaldņa augstums (2008. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Trijstūra prizmas tilpums (2005. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Kuba virsma (2001. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Prizma

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Prizma

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Metodiskie materiāli