4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Vienādas figūras

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vienādi nogriežņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Vienādi nogriežņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. 10 nogriežņu garums no 1

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 10 nogriežņu garums no 3

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 2 nogriežņu garums no 10

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 3 nogriežņu garums no 10

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 5 nogriežņu garums no 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Nogriežņi veselos skaitļos

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Nogriežņi veselos skaitļos

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Nogriežņi ar decimāldaļām 1

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Nogriežņi ar decimāldaļām

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Nogriežņu summa I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Nogriežņu starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Nogriežņu starpība un summa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Nogriežņu summa II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Nogriežņa garums (vairākas darbības)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Vienādi nogriežņi, to summa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Darbības ar vienādiem nogriežņiem I

Grūtības pakāpe: augsta

3
20. Nogriežņu garumi, ja dota to starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Nogriežņu garumu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Nogriežņa garums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Decimāldaļa no nogriežņa garuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Nogriežņa garuma izteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
25. Trīs punktu savstarpējais novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Trīs punktu savstarpējais novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Nogriežņa garums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Nogriežņa garums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Nogriežņi

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem