Nogriežņa garums parāda, cik vienības nogriežņu satur atliktais nogrieznis.
Piemērs:
Nogriežņa \(AL\) garums ir \(11\) vienības.
 
taisne ar punktiņiem.svg
 
\(AB = BC = CD = DE = EF = FG = GH = HI = IJ = JK = KL = 1\) vienība.
Piemēram, \(AD\) garums ir \(3\) vienības.
Svarīgi!
Biežāk lietotās garuma vienības ir \(1\) \(mm\), \(1\) \(cm\), \(1\) \(dm\), \(1\) \(m\), \(1\) \(km\).
Nogriežņa garuma īpašības:
  1. Nogriežņa garums ir pozitīvs skaitlis.
  2. Ja nogriežņi ir vienādi, tad vienādi ir arī to garumi.
  3. Ja nogrieznis sastāv no vairākiem nogriežņiem (daļām), tad tā garums ir vienāds ar atsevišķo daļu garumu summu.
  4. Nogriežņa garums vienmēr ir lielāks vai vienāds ar atsevišķu daļu garumu summu.
Piemērs:
taisne ar punktiņiem līdz j.svg
 
\(AH = AB + BD + DH\) (3. īp.)
\(AJ > AB + BE\) (4. īp.)