10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Punktu, kas sadala nogriezni divos vienādos nogriežņos, sauc par nogriežņa  viduspunktu.
YCUZD_221229_4871_figura.svg
 
\(AB = BC\).
\(B\) - nogriežņa \(AC\) viduspunkts.
 
Trīs punktu savstarpējais novietojums
  
Trīs punkti var atrasties uz vienas taisnes un var neatrasties.
 
1. Trīs punkti atrodas uz vienas taisnes, ja attālums starp diviem no punktiem ir vienāds ar divu citu attālumu summu.
 
YCUZD_221229_4871_figura_1.png
 
Zīmējumā \(AC = AB + BC\).
 
2. Trīs punkti neatrodas uz vienas taisnes, ja attālums starp diviem punktiem ir mazāks nekā abu pārējo attālumu summa.
 
YCUZD_221229_4871_figura_2.svg
 
Zīmējumā \(AC < AB + BC\)
 
Lai pārbaudītu, vai trīs punkti atrodas uz vienas taisnes, ir jāzina visi trīs attālumi.