Divus nogriežņus sauc par vienādiem, ja tos var savietot tā, ka sakrīt to galapunkti.
Nogriežņu vienādību pieraksta tāpat kā jebkuru divu figūru vienādību.
 
VIENnogr.svg
 
Ja nogriezni \(CD\) pagriež un pārvieto, abu nogriežņu galapunkti pilnībā sakrīt. Tātad \(AB =CD\).
Svarīgi!
Lai zīmējumā norādītu vienādus nogriežņus, tos pārsvītro ar vienāda skaita mazām svītriņām.
jk_vienadi.svg
\( \) 
\(JK = KL\)
\(LM = MN\)
Vienādiem nogriežņiem ir vienādi garumi.