Divas figūras sauc par vienādām, ja tās var uzlikt vienu uz otras tā, ka abas figūras pilnīgi sakrīt.
Lai figūras saliktu vienu uz otras, tās ir jāpārbīda pa plakni vai jāpagriež plaknē.
 
6r6vienadas.svg
 
Zaļā un zilā figūra pilnībā sakrīt (piemēram, ja pagriež bultiņas virzienā). Tātad \(F1 = F2\).
Sārtajai figūrai zīmējumā vienādas figūras nav.
Ja katra no divām figūrām ir vienāda ar trešo figūru, tad tās abas savstarpēji arī ir vienādas.
Trapece222.svg
 
Ja \(F_1=F_2\) un \(F_2 = F_3\), tad \(F_1 = F_3\).