Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Attālums starp nogriežņa viduspunktiem Jāveido zīmējums. Zina nogriežņa iekšējā punkta un viduspunkta jēdzienus, dalīšana ar 2, summa

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādas figūras Vienādas figūras, to īpašības.
2. Vienādi nogriežņi Vienādi nogriežņi, nogriežņu vienādība zīmējumos
3. Nogriežņa garums Nogriežņa garums, tā īpašības.
4. Trīs punktu savstarpējais novietojums Nogriežņa viduspunkts. Nosacījums, kad trīs punkti atrodas uz vienas taisnes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādas figūras 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienādu figūru pazīšana.
2. Vienādi nogriežņi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nogriežņa garuma aprēķināšana (2 daļas), ar decimāldaļām.
3. Vienādi nogriežņi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nogriežņa garuma aprēķināšana (2 daļas), ar decimāldaļas dalīšanu.
4. 10 nogriežņu garums no 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zīmējums. Aprēķina 10 vienādu nogriežņu garumu
5. 10 nogriežņu garums no 3 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zīmējums. Aprēķina 1 nogriežņa garumu, reizina ar 10
6. 2 nogriežņu garums no 10 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zīmējums. Aprēķina 1 nogriežņa garumu, reizina ar 2
7. 3 nogriežņu garums no 10 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zīmējums. Aprēķina 1 nogriežņa garumu, reizina ar 3
8. 5 nogriežņu garums no 2 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zīmējums. Aprēķina 1 nogriežņa garumu, reizina ar 5
9. Nogriežņi veselos skaitļos 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc dotajiem nosacījumiem un zīmējuma aprēķina nogriežņa garumu
10. Nogriežņi veselos skaitļos 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nogriežņa garuma aprēķināšana (3 daļas).
11. Nogriežņi ar decimāldaļām 1 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nogriežņa garuma aprēķināšana (2 daļas).
12. Nogriežņi ar decimāldaļām 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nogriežņa garuma aprēķināšana (3 daļas).
13. Nogriežņu summa I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zīmējumā 3 nogriežņi, pie tam divi no tiem ir vienādi
14. Nogriežņu starpība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zīmējumā 3 nogriežņi, pie tam divi no tiem ir vienādi
15. Nogriežņu starpība un summa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zīmējumā 3 nogriežņi, pie tam divi no tiem ir vienādi. Prot atņemt, dalīt ar2, saskaitīt
16. Nogriežņu summa II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zīmējumā 2 pāri vienādi nogriežņi. Prot saskaitīt nogriežņu garumus
17. Nogriežņa garums (vairākas darbības) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zīmējumā 2 pāri vienādi nogriežņi. Prot izmantot nogriežņa viduspunktu, atņemt nogriežņus
18. Vienādi nogriežņi, to summa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zīmējumā 2 pāri vienādi nogriežņi. Prot saskaitīt
19. Darbības ar vienādiem nogriežņiem I 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Zīmējumā 2 pāri vienādi nogriežņi. Prot saskatīt un izveidot jaunus vienādus nogriežņus, saskaita
20. Nogriežņu garumi, ja dota to starpība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto nogriežņu starpības jēdzienu, atņem, dala, saskaita
21. Nogriežņu garumu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zīmējums. Uzdevumā nogriežņa viduspunkta jēdziens, nogriežņu starpība
22. Nogriežņa garums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nogriežņa garuma aprēķināšana, bez zīmējuma, veseli skaitļi.
23. Decimāldaļa no nogriežņa garuma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nogriežņa garuma aprēķināšana.
24. Nogriežņa garuma izteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nogriežņa garuma aprēķināšana, ja dota nogriežņa daļa. Vienādojums.
25. Trīs punktu savstarpējais novietojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt punktu atrašanos pēc dotajiem attālumiem.
26. Trīs punktu savstarpējais novietojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teksta uzdevums par stabiņiem, kas atrodas vai neatrodas uz vienas taisnes.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņa garums Citi vidēja 1 p. 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei. Nogriežņa garums.
2. Nogriežņa garums Citi vidēja 1 p. 2005.gada matemātikas eksāmens 9.klasei. Nogriežņa garums.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādas figūras 1 Citi zema 1 p. Prot izveidot vienādu figūru definīciju
2. Vienādas figūras 2 Citi vidēja 1 p. Saskaita zīmējumā 3 vienādas figūras
3. Vienādas figūras 3 Citi zema 1 p. Izprot kvadrāta sadalīšanu 8 vienādās daļās
4. Vienādas figūras 4 Citi zema 4 p. Pazīst tekstā vienādas figūras
5. Vienādas figūras 5 Citi zema 1 p. Zina 3 vienādu figūru īpašību. Teksta lasīšana ar izpratni
6. Vienādi nogriežņi 1 Citi zema 1 p. Zina vienādu nogriežņu definīciju
7. Vienādi nogriežņi 2 Citi vidēja 1 p. Prot simboliski pierakstīt vienādus nogriežņus
8. Vienādi nogriežņi 3 Citi vidēja 1 p. Zina vienādu nogriežņu īpašību
9. Vienādi nogriežņi 4 Citi vidēja 2 p. Atpazīst vienādus nogriežņus pēc zīmējuma
10. Vienādi nogriežņi 5 Citi zema 1 p. Zina, ka vienādiem nogriežņiem ir vienādi garumi
11. Vienādi nogriežņi 6 Citi vidēja 3 p. Izvēlas nogriežņus, kuru viduspunkts ir dotais punkts
12. Vienādi nogriežņi 7 Citi augsta 2 p. Nosaka skaitu nogriežņiem ar doto viduspunktu
13. Vienādi nogriežņi 8 Citi vidēja 2 p. Saskata 2 iespējas vienādu nogriežņu novietojumam uz taisnes
14. Nogriežņa garuma aprēķināšana 1 Citi zema 1 p. Zīmējums. Nogriežņu summa
15. Nogriežņa garuma aprēķināšana 2 Citi zema 1 p. Zīmējums. Nogriežņu starpība
16. Nogriežņa garuma aprēķināšana 3 Citi vidēja 1 p. Zīmējumā 2 pāri vienādi nogriežņi. Prot saskaitīt
17. Nogriežņa garuma aprēķināšana 4 Citi vidēja 3 p. Zīmējums. Aprēķina 1 nogriežņa garumu, reizina ar 10
18. Nogriežņa garuma aprēķināšana 5 Citi vidēja 3 p. Zīmējums. Uzdevumā nogriežņa viduspunkta jēdziens, nogriežņu starpība un summa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņi 00:15:00 vidēja 10 p. Nogriežņa garuma aprēķināšana, nogriežņa daļas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trīs punktu savstarpējais novietojums 00:09:00 vidēja 4 p. 1. teorija par triju punktu novietojumu.2., 3. uzdevumi par trīs punktu atrašanos uz vienas taisnes.
2. Darbs stundai. Vienādas figūras 00:07:00 vidēja 5 p. Formatīvā vērtēšana. 5 uzdevumi ar 1 variantu. Teksta lasīšana ar izpratni. Zina vienādu figūru definīciju, īpašību. pazīst vienādas figūras.
3. Darbs stundai. Vienādi nogriežņi. Nogriežņa viduspunkts 00:07:00 vidēja 13 p. Formatīvā vērtēšana. 8 uzdevumi ar 1 variantu. Pazīst un nosaka vienādus nogriežņus. Prot izmantot nogriežņa vidusskpunta īpašību
4. Darbs stundai. Nogriežņa garums 00:07:00 vidēja 9 p. Formatīvā vērtēšana. 5 uzdevumi ar 1 variantu. Aprēķina nogriežņu garumus, izmantojot zīmējumu