Teorija

Uzdevumi

1. Reizināšana ar pilniem desmitiem

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Reizināšana ar pilniem simtiem

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Reizināšana ar pilniem tūkstošiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Trīsciparu skaitļa reizināšana ar 2 vai 3

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Trīsciparu skaitļa reizināšana ar 2 vai 3 (grūtāka)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Reizina divus divciparu skaitļus I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Reizina divus divciparu skaitļus II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Reizina divus divciparu skaitļus III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Divi divciparu skaitļi teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Reizina trīsciparu skaitli ar divciparu skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Reizināšana stabiņā

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem