Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Trīsciparu skaitļa reizināšana ar 2 vai 3 2p.
2. Trīsciparu skaitļa reizināšana ar 2 vai 3 (grūtāka) 3p.
3. Reizina divus divciparu skaitļus I 1p.
4. Reizina trīsciparu skaitli ar divciparu skaitli 1p.